Kagami -Biraki Wa-Jutsu Agenais, 1er kata, 21 décembre 2017

Kagami -Biraki Wa-Jutsu Agenais, 1er kata, 21 décembre 2017