M.MAILLOU, Okuden-Shihan et Mme BACH, Renshi selectionné, Miramont 27 mai 2018

M.MAILLOU, Okuden-Shihan et Mme BACH, Renshi selectionné,  Miramont 27 mai 2018